The 6th SEARCA: The Leadership Development Program for Higher Education in Southeast Asia

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          SEARCA และ KU เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดงาน The 6th SEARCA - The Leadership Development Program for Higher Education in Southeast Asia (LDP-HEIs in SEA) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–9 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงทีมผู้บริหาร SEARCA อาทิ Dr. Nova Ramos, Dr. N. Varaprasad, Dr. Calvin Chan, Dr. Rebekah Lim และเจ้าหน้าที่จาก SEARCA ให้การต้อนรับแก่ผู้บริหาร และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 40 คน จาก ฟิลิปปินส์ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์ โดยพิธีเปิดได้จัดขึ้นที่ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

          ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ อาทิเช่น Workshop, Pitching, and Site Visits เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ทุกคน ทำการ Re-Entry Action Plan ต่องานสำคัญฝ่ายวิชาการ งานวิจัย งานความร่วมมือระหว่างประเทศ หรืองานอื่นๆที่สนใจ ดังนี้

          วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 พิธีเปิดงานโครงการกิจกรรม และแบ่งกลุ่มเพื่อทำ Workshop นำเสนอ Presentation ของแต่ละกลุ่ม บรรยายโดย ทีม SEARCA

          วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 แต่ละกลุ่มทำ Pitching คือ การนำเสนอ Presentation บนเวที โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 40 คน จากแต่ละกลุ่มสามารถถามคำถามและแลกเปลี่ยนความเห็นได้ ส่วนในช่วงเย็นมี งาน Site Visits โดย การล่องเรือสำราญเพื่อชมความสวยงามของกรุงเทพ ณ ท่าเรือ โรงแรม River City กรุงเทพ จัดโดยกองวิเทศสัมพันธ์ มก.

          วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอข้อมูล 9SDGs-curve for Future KU แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว กองวิเทศสัมพันธ์ มก. ได้จัด Campus Tour โดยนำผู้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย หอประชุมใหญ่ แวะชมและซื้อสินค้าที่ KU Premium และ KU Book และรศ. ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีปิดงานโครงการกิจกรรมดังกล่าว ที่จัดขึ้นโดยกองวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม กำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 ตึกสารนิเทศ 50 ปี

          ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 40 คน มีความประทับใจและให้ความสนใจในการทำกิจกรรมทั้งสามวันที่ผ่านมา อีกทั้งให้ความสนใจในการทำกิจกรรมระดับนานาชาติในรูปแบบอื่นๆกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเสนอให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทางวิชาการอิ่นๆเพื่อส่งเสริมความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียน ท้ายที่สุดทั้งผู้บริหารและคณาจารย์ของ SEARCA และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีที่จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้และความสัมพันธ์ในอาเซียนต่อไป สุดท้ายนี้ รศ. ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวพิธีปิดงานโครงการกิจกรรมดังกล่าวและมอบของที่ระลึกแก่ ผู้บริหารของ SEARCA และทำการถ่ายรูปหมู่ร่วมกันในกิจกรรมนี้

อัลบั้มภาพ :
searchA6.jpg
searchA5.jpg
searchA4.jpg
searchA3.jpg
searchA2.jpg
searchA1.jpg
ประกาศเมื่อ: 13 พฤษภาคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. หารือทางวิชาการร่วมกับ University of Science and Technology Beijing (USTB), China

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

บางเขน
17 พฤษภาคม 2567
209
0
ผู้ใช้งาน VPN ที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดใบประกาศชุดใหม่

ขอให้ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ vpn.ku.ac.th

บางเขน
9 พฤษภาคม 2567
265
0
รับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ติดต่อรับเอกสารและยื่นความประสงค์ได้ถึง 13 พฤษภาคม 2567

บางเขน
30 เมษายน 2567
289
0