OpenHouse 2020 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดกิจกรรม OPEN HOUSE 2020 ขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเทียบเท่าสากล อาทิเช่น การทดสอบสมรรถนะนักกีฬา วัด VO2 max การวัดแรงดันใต้ฝ่าเท้าในขณะเดินและวิ่ง การทดสอบการทรงตัว การวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหวร่างกายแบบสามมิติ การพัฒนาอาหารสำหรับนักกีฬา การฝึกปฏิบัติการออกกำลังกาย

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 7 ตุลาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แนะนำคณะเกษตร กำแพงแสน

แนะนำคณะเกษตร กำแพงแสน

วิทยาเขตกำแพงแสน
20 มิถุนายน 2565
747
1
ร่วมแสดงความยินดีและเฉลิมฉลองการจัดตั้ง คณะอุตสาหกรรมบริการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วิทยาเขตกำแพงแสน
7 เมษายน 2565
1755
0
ประกาศเลื่อนการจัดงาน ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน เดิน-วิ่ง การกุศล

เนื่องจากสถานะการณ์การระบาดของไวรัส covid-19

วิทยาเขตกำแพงแสน
23 ธันวาคม 2563
1094
0
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน เดิน-วิ่ง การกุศล

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
3 พฤศจิกายน 2563
1459
1