243 ตำบล U2T สู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชวน ชม ช้อป แชร์ ชิม

          243 ตำบล U2T สู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชวน ชม ช้อป แชร์ ชิม ผลิตภัณฑ์ยกระดับเกรดคุณภาพ ในงาน “ถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลอย่างยั่งยืน” 22-23 กันยายน 2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก. บางเขน

          รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  ในฐานะหน่วยงานอำนวยการประสานงานโครงการ U2T ระยะที่ 2 กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีตำบลที่อยู่ในความรับผิดชอบการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือ U2T ทั้ง 2 ระยะ รวม 243 ตำบล  ซึ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปขับเคลื่อน ทั้งในภาคการผลิต และบริการในระดับพื้นที่ จนเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ

          ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือ U2T ทั้ง 2 ระยะ จึงได้จัดงาน “ถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นำผลิตภัณฑ์ตำบลยกระดับมาจัดแสดงเป็นนวัตกรรมที่ร่วมพัฒนาจากความต้องการของชุมชนเพิ่มเติมปรับปรุงด้วยกระบวนการค้นคว้า วิจัย และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ภาคีเครือข่ายของรัฐ และเอกชนในพื้นที่ ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10.40 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน U2T มา ชม ช้อป แชร์ ชิม ผลิตภัณฑ์ตำบลยกระดับเกรดคุณภาพ 243 ตำบล สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และได้สินค้าคุณภาพได้ในงาน “ถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลอย่างยั่งยืน” 22-23 กันยายน 2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก.บางเขน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม โทร 0-2942-8822

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัลบั้มภาพ :
u2t4.jpg
u2t3.jpg
u2t2.jpg
u2t1.jpg
ประกาศเมื่อ: 20 กันยายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

งานแถลงข่าว ก้าวสู่ CIRGULAR AGRO-INDUSTRY

วันที่ 7 ตุลาคม 2565

บางเขน
23 กันยายน 2565
95
0
เรียน ท่านผู้ใช้บริการ KU-Google

ตามที่ได้ประกาศขยายระยะเวลาการโอนย้ายข้อมูล ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565

บางเขน
16 กันยายน 2565
241
0