1 ตุลาคม นี้ Single Super Data พร้อมถึงมือผู้บริหาร มก.

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร มก.


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS/EIS) เป็นระบบที่ประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลบูรณาการ เพื่อผลิตสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร รูปแบบ dashboard ทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น อีกทั้งผู้บริหารยังสามารถติดตามสถานะข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดนโยบาย และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหาร มก. สามารถลงทะเบียนเพื่อรับบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ได้ที่  https://www.ku.ac.th/kumis

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Embed :
ประกาศเมื่อ: 30 กันยายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

งานลอยกระทง ประจำปี 2563

31 ตุลาคม 2563

บางเขน
21 ตุลาคม 2563
576
2
กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร

อ.เมือง จ.ชัยนาท วันที่ 22 ตุลาคม 2563

บางเขน
21 ตุลาคม 2563
182
0
เทศกาลอาหารเจ ณ โรงอาหารกลาง 1 และ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 16 - 25 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 - 18.00 น.

บางเขน
15 ตุลาคม 2563
331
2