1 ตุลาคม นี้ Single Super Data พร้อมถึงมือผู้บริหาร มก.

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร มก.


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS/EIS) เป็นระบบที่ประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลบูรณาการ เพื่อผลิตสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร รูปแบบ dashboard ทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น อีกทั้งผู้บริหารยังสามารถติดตามสถานะข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดนโยบาย และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหาร มก. สามารถลงทะเบียนเพื่อรับบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ได้ที่  https://www.ku.ac.th/kumis

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Embed :
ประกาศเมื่อ: 30 กันยายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ทุกระดับปริญญา

บางเขน
28 กรกฎาคม 2564
878
2
เชิญชวนบุคลากรสายวิชาการร่วมเป็นอาสาสมัครทดลอง

ใช้งาน Google Workspace for Education เพิ่มเติม

บางเขน
25 กรกฎาคม 2564
171
1
เดิน วิ่ง รวมพลัง อนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย Series 5

เปิดรับสมัครแล้ว ส่งผลวิ่งถึง 30 กันยายน 2564

บางเขน
17 กรกฎาคม 2564
551
7
ประกวดวาดภาพบนกำแพงเชิงสร้างสรรค์ด้านกีฬา

ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

บางเขน
14 กรกฎาคม 2564
416
0