1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป เริ่มให้สแกนคิวอาร์โค้ดเข้าใช้สนามอินทรีจันทรสถิตย์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

  • 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป เริ่มให้สแกนคิวอาร์โค้ดเข้าใช้สนามอินทรีจันทรสถิตย์
  • ลงชื่อเข้าใช้สนามอินทรีฯ ด้วย เกษตรเช็คอิน
  • สนามอินทรีจันทรสถิตย์ ขอความร่วมมือ นิสิต และบุคลากร ลงทะเบียนเข้าใช้งานสนามอินทรีจันทรสถิตย์ ด้วยการสแกน คิวอาร์โค้ด ที่หน้าทางเข้าสนาม โดย
  • นิสิต ใช้แอพพลิเคชั่น NISIT KU ในการสแกน
  • บุคลากร ใช้แอพพลิเคชั่น KU LIFE ในการสแกน
  • ส่วนนิสิตเก่า ให้สแกน คิวอาร์โค้ด ที่ด้านหน้าสนามเพื่อลงชื่อเข้าใช้งานด้วยเช่นกัน

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 1 กันยายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

งานแถลงข่าว ก้าวสู่ CIRGULAR AGRO-INDUSTRY

วันที่ 7 ตุลาคม 2565

บางเขน
23 กันยายน 2565
96
0
243 ตำบล U2T สู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชวน ชม ช้อป แชร์ ชิม

22-23 กันยายน 2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก.

บางเขน
20 กันยายน 2565
1930
3