โครงการแนะแนวเรียนต่อ ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

คณะวิศวฯ มก. จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
ในวันพฤหัสบดีที 8 ธันวาคม 2565 ใน 2 รูปแบบ
(รายละเอียดการลงทะเบียนและกำหนดการ bit.ly/3DAjjZN 
(โปรดอ่านรายละเอียดก่อนลงทะเบียนเข้าร่วม))
*******************

     1. รูปแบบ Onsite เฉพาะอาจารย์แนะแนวชั้น ม.ปลาย เวลา 08.30-12.00 น.   ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่  bit.ly/3DFopFa  (ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 จดหมายเชิญ สามารถ download ได้ที่ bit.ly/3FvELBJ )

     2. รูปแบบรับชม Online ผ่าน Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. เวลา 09.00-10.00 น. www.facebook.com/EngineeringKasetsart  

 

     สำหรับอาจารย์แนะแนว นักเรียน  ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่ bit.ly/3DCpI7I 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 1 พฤศจิกายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างอาคาร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*** ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ***

บางเขน
30 พฤศจิกายน 2565
666
7
ประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 (หลักสูตรนานาชาติ)

เปิดประเมิน 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565

บางเขน
28 พฤศจิกายน 2565
105
1
ขอเชิญนำผลงานวิจัยนวัตกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566

สมัครเข้าร่วมภายในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

บางเขน
25 พฤศจิกายน 2565
389
1