โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 15 ประจำปี 2564

โครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 15

2 ธันวาคม 2564  เวลา 08.20 - 13.00 น.

รับชมการประกวดและร่วมโหวตผลงาน ได้ทาง

www.ku.ac.th/contest/qa
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แจ้งปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย

6 กุมภาพันธ์ 2565

บางเขน
24 มกราคม 2565
37
0
ประกาศ มก. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ของ มก.

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ฉบับที่ 36

บางเขน
17 มกราคม 2565
503
0
สาธิตเกษตรเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกนักเรียน ป.1 ปี 2565

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 17-28 ม.ค. 2565

บางเขน
17 มกราคม 2565
294
0