โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร เชิญชวนร่วมกิจกรรม Ex-Run Run For Life 2023

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 26 ตุลาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม 5 โรค และวัคซีนโรคไข้หัดแมว ฟรี

5-31 กรกฎาคม 2567 (หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด)

บางเขน
11 กรกฎาคม 2567
43
0
คณะผู้แทนจาก Chonnam National University (CNU) สาธารณรัฐเกาหลี เยือน มก.

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

บางเขน
10 กรกฎาคม 2567
55
0
กิจกรรม KU Knowledge Fair 2024 @KU Library

8-12 กรกฎาคม 2567

บางเขน
3 กรกฎาคม 2567
302
0