โครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ

"โครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "Green Business Plan toward Sustainable Society แผนธุรกิจสีเขียวสู่สังคมที่ยั่งยืน"
ขอเชิญชวนนิสิต/นักศึกษา ทุกชั้นปี ทั่วประเทศไทย ส่งผลงานเข้าประกวด แบบทีม จำนวน 3-5 คน

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     ส่งผลงานรอบคัดเลือก แผนธุรกิจแบบย่อ ขนาด 1 หน้ากระดาษ A4 และ คลิป VDO ความยาวไม่เกิน 3 นาที
     - มีเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
     - สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 ธันวาคม 2566

     - ติดต่อสอบถาม งานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 02-579-1544 ต่อ 5204-5206
     - อ่านรายละเอียดโครงการได้ที่ https://kasets.art/cywSEl
     - ส่งแบบฟอร์มสมัครได้ที่ https://kasets.art/onqDvD

ประกาศเมื่อ: 9 พฤศจิกายน 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)

และ IPB University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

บางเขน
11 มิถุนายน 2567
76
0
มก. หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Yangzhou University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

บางเขน
11 มิถุนายน 2567
77
0
มก. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Xi’an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU)

สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567

บางเขน
10 มิถุนายน 2567
107
0
มก. ต้อนรับผู้บริหารจาก University of York สหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

บางเขน
7 มิถุนายน 2567
87
0