โครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ

"โครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "Green Business Plan toward Sustainable Society แผนธุรกิจสีเขียวสู่สังคมที่ยั่งยืน"
ขอเชิญชวนนิสิต/นักศึกษา ทุกชั้นปี ทั่วประเทศไทย ส่งผลงานเข้าประกวด แบบทีม จำนวน 3-5 คน

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     ส่งผลงานรอบคัดเลือก แผนธุรกิจแบบย่อ ขนาด 1 หน้ากระดาษ A4 และ คลิป VDO ความยาวไม่เกิน 3 นาที
     - มีเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
     - สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 ธันวาคม 2566

     - ติดต่อสอบถาม งานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 02-579-1544 ต่อ 5204-5206
     - อ่านรายละเอียดโครงการได้ที่ https://kasets.art/cywSEl
     - ส่งแบบฟอร์มสมัครได้ที่ https://kasets.art/onqDvD

ประกาศเมื่อ: 9 พฤศจิกายน 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บริการรับจัดชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ KU Food 2566

หลากหลายรูปแบบ กระเช้า ชะลอม และถุงผ้า พร้อมจำหน่ายแล้ววันนี้

บางเขน
8 ธันวาคม 2566
56
0
งานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2566

27 ธันวาคม 2566

บางเขน
8 ธันวาคม 2566
164
0
มก. ขอแสดงความยินดี ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

บางเขน
4 ธันวาคม 2566
87
0