แนะนำแอป NisitKU เวอร์ชัน M Vote ลงคะแนนเสียงออนไลน์

ข้อมูล NisitKU v2.5.0 เวอร์ชัน M Vote
 

          สำนักบริการคอมพิวเตอร์พัฒนาแอป NisitKU เวอร์ชัน M Vote ลงคะแนนเสียงออนไลน์ เพื่อสนับสนุน

  •  การเลือกตั้งองค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (อบ.ก.)
  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  • การเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564

          นิสิตอัพเดตแอป NisitKU เป็นเวอร์ชันใหม่ (v2.5.0) เพื่อลงคะแนนเสียงออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงระบบตรวจสอบการลงชื่อเข้าใช้อินเทอร์เน็ต (login.ku.ac.th)

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564

บางเขน
3 มีนาคม 2564
261
1
ประกาศ มก. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 25

ประกาศ มก. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 25

บางเขน
17 กุมภาพันธ์ 2564
733
8
เชิญชวนอุดหนุนพี่น้องชาว มก. ในงาน Revival Market

19-21 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

บางเขน
17 กุมภาพันธ์ 2564
202
2
ประกาศ มก. แนวทางการช่วยเหลือนิสิตหอพัก มก. บางเขน

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บางเขน
15 กุมภาพันธ์ 2564
485
12