เรียน ท่านผู้ใช้บริการ KU-Google

          ตามที่ได้ประกาศขยายระยะเวลาการโอนย้ายข้อมูล ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 ขณะนี้ถึงกำหนดระงับการใช้งานแล้ว และกำลังจะระงับการใช้งานบัญชีที่ใช้งานเกินโควต้า ขอให้ผู้ใช้งาน “รีบดำเนินการย้ายข้อมูลด่วนในทันที“

           ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

หมายเหตุ :
- อ่านประกาศแจ้งเตือน https://bit.ly/kggdday2
- ติดตามข่าวสาร FB: https://www.facebook.com/ocs.ku/
- นิสิตรหัส 55 เป็นต้นไปจึงจะมีสิทธิ์ใช้งาน ku office 365 (...@live.ku.th)
- นิสิตเก่าได้โควต้า 2GB
- คู่มือการย้าย https://bit.ly/kgg-dday1

ประกาศเมื่อ: 16 กันยายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศแจ้ง ท่านผู้ใช้บริการ KU-Google

มหาวิทยาลัยฯ ได้ขยายเวลาการโอนย้ายข้อมูลถึงวันที่ 15 กันยายน 2565

บางเขน
2 กันยายน 2565
863
1
ประกาศแจ้ง การให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Google Drive

เพื่อความต่อเนื่องในการใช้งาน ขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565

บางเขน
5 กรกฎาคม 2565
7515
4
แจ้งเตือนการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่ของบริษัท Google

มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2565

บางเขน
7 พฤษภาคม 2564
4160
0