เปิดรับสมัครผู้สนใจเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

http://www.property.ku.ac.th/asset/2016/

 

ประกาศเมื่อ: 5 กรกฎาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง