เชิญชวนบุคลากร และนิสิต มก. ร่วมส่งภาพเข้าประกวด Landmark of Kasetsart

 

 

 

ดูรายละเอียด และส่งภาพเข้าประกวด ได้ที่

photobay.ku.ac.th/contest
 

ให้ทำการ login (KU ALL-Login) แล้วเลือกเมนู contest

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่ 25 มกราคม - 30 เมษายน 2567

Embed :
วีดีโอ :
Pr photobay-2
ประกาศเมื่อ: 31 มกราคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เชิญชมรายการ เกษตรช่อง 5 พัฒนาชุมชน ชุด 81 ปี มก.

3 ตอนพิเศษเจาะลึกทุกประเด็นกับ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มก.

บางเขน
19 กุมภาพันธ์ 2567
344
0
ขอเชิญชม ซี่รีส์ มินิซีรีส์ บุคคลต้นแบบ

เรื่องความโปร่งใส การป้องกัน การทุจริต

บางเขน
14 กุมภาพันธ์ 2567
107
0
เชิญชวนเยาวชน เข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชน ปี 2567 ช่วงปิดเทอมนี้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ku.ac.th/coding/

บางเขน
14 กุมภาพันธ์ 2567
304
0
มก. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Pukyong National University (PKNU) สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

บางเขน
9 กุมภาพันธ์ 2567
172
0