เชิญชวนบุคลากร และนิสิต มก. ร่วมส่งภาพเข้าประกวด Landmark of Kasetsart

 

ขยายเวลาส่งภาพถึง 31 พฤษภาคม 2567

 

 

 

 

ดูรายละเอียด และส่งภาพเข้าประกวด ได้ที่

photobay.ku.ac.th/contest
 

ให้ทำการ login (KU ALL-Login) แล้วเลือกเมนู contest


 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

 

Embed :
วีดีโอ :
Pr photobay-2
ประกาศเมื่อ: 31 มกราคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)

และ IPB University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

บางเขน
11 มิถุนายน 2567
76
0
มก. หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Yangzhou University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

บางเขน
11 มิถุนายน 2567
76
0
มก. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Xi’an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU)

สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567

บางเขน
10 มิถุนายน 2567
104
0
มก. ต้อนรับผู้บริหารจาก University of York สหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

บางเขน
7 มิถุนายน 2567
87
0