เชิญชวนบุคลากร มก. เข้าร่วมโครงการ KUDD (KU Data-Driven) Competition

Array ( [_id] => 743 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 74 [_subject] => เชิญชวนบุคลากร มก. เข้าร่วมโครงการ KUDD (KU Data-Driven) Competition [_desc] => ชิงเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท [_thumb_url] => web-upload/202103/m_news/389/thumbnail_3b4b94b366a242fe93cc4acc9b05d44a.png [_html] =>

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

::: เกี่ยวกับโครงการ :::

         สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อม ในการขับเคลื่อนงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มีทักษะในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ นำเสนอรายงานด้วย Data Visualization และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วยการจัดการแข่งขัน การเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีและยกระดับการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

::: ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวด :::

          1. นำเสนอข้อมูลของหน่วยงานด้วย Dashboard

          2. ผลงานสามารถใช้เครื่องมือสร้าง Dashboard ใดก็ได้ เช่น Google Data Studio, PowerBI หรือ Tableau เป็นต้น

          3. Dashboard ต้องสามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงก์ (Link) โดยตั้งค่าการแชร์ (Share) เป็นสาธารณะ
 

::: คุณสมบัติของผู้สมัคร :::

          เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

::: ดาวน์โหลดเอกสาร :::

          1. โครงการประกวดผลงานด้านนวัตกรรมไอที หัวข้อ KU Data-Driven Competition [โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์]

          2. แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด | .docx | | .PDF |

          3. แบบฟอร์มออนไลน์สำหรับส่งรายละเอียด และลิงก์ของผลงาน 

(ปิดรับผลงานวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564)

 

::: สถานที่จัดนิทรรศการ KU-DD | นำเสนอผลงาน | มอบรางวัล :::

          ห้อง 306 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กิจกรรม KU-DD Coaching on Tour

(สำหรับผู้แทนหน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด)

สร้างไอเดียในการนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้งาน รวมถึงการใช้เทคนิคในการเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูล

+++ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่ +++

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2564

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[_dtmins] => 1615962428 [_dtmupd] => 1616384419 [_order] => 19 [_status] => Enable [_count] => 502 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1615914000 [_dtmsto] => 1621530000 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => เชิญชวนบุคลากร-มก-เข้าร่วมโครงการ-KUDD-KU-Data-Driven-Competition [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 74 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1581797409 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable ) [photos] => [videos] => [files] => [relates] => Array ( [0] => Array ( [_id] => 783 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 74 [_subject] => มาตรการช่วยเหลือบุคลากร มก. อันเนื่องมาจากการระบาด COVID-19 [_desc] => ติดต่อสอบถามได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/389/thumbnail_0d1499655bb2d1b11905a9d110bcd3e5.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/COVID-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.jpg” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1618543009 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable [_count] => 279 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1618506000 [_dtmsto] => 1622394000 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94-COVID-19 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 74 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1581797409 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 154 [_like] => 0 ) [1] => Array ( [_id] => 782 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 74 [_subject] => ประกาศ มก. เรื่อง การเรียนการสอน และการสอบ หลักสูตรนานาชาติ และบัณฑิตศึกษา [_desc] => บัณฑิตศึกษา ภาคปลายปีการศึกษา 2563 และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/389/thumbnail_bbb641f8f4ea38d427429dd226ebbc7e.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/COVID-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9963-64(1).jpg” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1618538019 [_dtmupd] => 1618550586 [_order] => 4 [_status] => Enable [_count] => 258 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 0 [_dtmsto] => 0 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%A1%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 74 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1581797409 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 160 [_like] => 0 ) [2] => Array ( [_id] => 781 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 74 [_subject] => เชิญชวน เรียนบทเรียนออนไลน์ MOOC ฟรี ได้ประกาศนียบัตร [_desc] => หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล และ หลักสูตร โควิด-19 และระบาดวิทยา [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/389/thumbnail_35729d10bd42d82bc8254debc59a8b4c.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><a href=”https://learningdq-dc.ku.ac.th/”><strong><span style=”font-size:36px;”>https://learningdq-dc.ku.ac.th/</span></strong></a></p> <p style=”text-align: center;”><a href=”https://learningdq-dc.ku.ac.th/”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/poster_covid-dc.jpg” style=”width: 75%;” /></a></p> <p style=”text-align: center;”>&nbsp;</p> <p style=”text-align: center;”><strong><span style=”font-size:36px;”><a href=”https://learningcovid.ku.ac.th/”>https://learningcovid.ku.ac.th/</a></span></strong></p> <p style=”text-align: center;”><a href=”https://learningcovid.ku.ac.th/” target=”_blank”><img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/2-info_covid-19_2.jpg” style=”width: 75%;” /></a></p> [_dtmins] => 1618488322 [_dtmupd] => 1618542840 [_order] => 5 [_status] => Enable [_count] => 350 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 0 [_dtmsto] => 0 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-MOOC-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 74 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1581797409 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable ) [_share] => 2 [_view] => 230 [_like] => 0 ) [3] => Array ( [_id] => 780 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 74 [_subject] => ประกาศ มก. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 28 [_desc] => ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 14 เมษายน 2564 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/389/thumbnail_e0fb901d2261ff92dde1849ccce1ebd9.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/COVID-19%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A28.jpg” style=”width: 75%;” /><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/COVID-19%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A28-1.jpg” style=”width: 75%;” /></p> <p style=”text-align: center;”>&nbsp;</p> <ul> <li><a href=”https://www.ku.ac.th/th/news1/view/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%81-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88”><strong><span style=”color:#c0392b;”><span style=”font-size:28px;”>รวมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)</span></span></strong></a></li> </ul> [_dtmins] => 1618405855 [_dtmupd] => 1618573872 [_order] => 6 [_status] => Enable [_count] => 651 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1618333200 [_dtmsto] => 1619715600 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%A1%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-COVID-19-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-28 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 74 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1581797409 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable ) [_share] => 2 [_view] => 347 [_like] => 0 ) ) [_share] => 3 [_view] => 262 [_like] => 0 )

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

::: เกี่ยวกับโครงการ :::

         สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อม ในการขับเคลื่อนงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มีทักษะในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ นำเสนอรายงานด้วย Data Visualization และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วยการจัดการแข่งขัน การเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีและยกระดับการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

::: ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวด :::

          1. นำเสนอข้อมูลของหน่วยงานด้วย Dashboard

          2. ผลงานสามารถใช้เครื่องมือสร้าง Dashboard ใดก็ได้ เช่น Google Data Studio, PowerBI หรือ Tableau เป็นต้น

          3. Dashboard ต้องสามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงก์ (Link) โดยตั้งค่าการแชร์ (Share) เป็นสาธารณะ
 

::: คุณสมบัติของผู้สมัคร :::

          เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

::: ดาวน์โหลดเอกสาร :::

          1. โครงการประกวดผลงานด้านนวัตกรรมไอที หัวข้อ KU Data-Driven Competition [โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์]

          2. แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด | .docx | | .PDF |

          3. แบบฟอร์มออนไลน์สำหรับส่งรายละเอียด และลิงก์ของผลงาน 

(ปิดรับผลงานวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564)

 

::: สถานที่จัดนิทรรศการ KU-DD | นำเสนอผลงาน | มอบรางวัล :::

          ห้อง 306 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กิจกรรม KU-DD Coaching on Tour

(สำหรับผู้แทนหน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด)

สร้างไอเดียในการนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้งาน รวมถึงการใช้เทคนิคในการเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูล

+++ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่ +++

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2564

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 17 มีนาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มาตรการช่วยเหลือบุคลากร มก. อันเนื่องมาจากการระบาด COVID-19

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่

บางเขน
16 เมษายน 2564
279
0
ประกาศ มก. เรื่อง การเรียนการสอน และการสอบ หลักสูตรนานาชาติ และบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตศึกษา ภาคปลายปีการศึกษา 2563 และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564

บางเขน
16 เมษายน 2564
258
0
เชิญชวน เรียนบทเรียนออนไลน์ MOOC ฟรี ได้ประกาศนียบัตร

หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล และ หลักสูตร โควิด-19 และระบาดวิทยา

บางเขน
15 เมษายน 2564
350
2
ประกาศ มก. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 28

ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 14 เมษายน 2564

บางเขน
14 เมษายน 2564
651
2