เชิญชวนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกท่าน ลงทะเบียน

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          เนื่องด้วยวาระครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้เล็งเห็นความสำคัญของนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตรของแต่ละคณะ ให้ได้มีโอกาสในการเชื่อมความสัมพันธ์กับทางมหาวิทยาลัย  ในด้านข่าวสาร และกิจกรรม ที่ต่างๆ ที่แต่ละส่วนงานและมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นในโอกาสต่อไป รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมร่วมกันฉลองวาระครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีนี้
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญชวนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://alumni.ku.ac.th โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะส่งมอบของที่ระลึกฉลองครบรอบ 80 ปี มก. ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสาร และที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนให้ไว้ ณ ที่นี้ (ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด)
 

ขอขอบคุณนิสิตเก่าทุกท่านเป็นอย่างสูง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#KUALUMNI
#KU80YEARS

ประกาศเมื่อ: 1 มีนาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. หารือทางวิชาการร่วมกับ University of Science and Technology Beijing (USTB), China

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

บางเขน
17 พฤษภาคม 2567
49
0
The 6th SEARCA: The Leadership Development Program for Higher Education in Southeast Asia

(LDP-HEIs in SEA), 7-9 พฤษภาคม 2567

บางเขน
13 พฤษภาคม 2567
87
0
ผู้ใช้งาน VPN ที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดใบประกาศชุดใหม่

ขอให้ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ vpn.ku.ac.th

บางเขน
9 พฤษภาคม 2567
224
0
รับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ติดต่อรับเอกสารและยื่นความประสงค์ได้ถึง 13 พฤษภาคม 2567

บางเขน
30 เมษายน 2567
282
0