เชิญชวนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกท่าน ลงทะเบียน

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          เนื่องด้วยวาระครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้เล็งเห็นความสำคัญของนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตรของแต่ละคณะ ให้ได้มีโอกาสในการเชื่อมความสัมพันธ์กับทางมหาวิทยาลัย  ในด้านข่าวสาร และกิจกรรม ที่ต่างๆ ที่แต่ละส่วนงานและมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นในโอกาสต่อไป รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมร่วมกันฉลองวาระครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีนี้
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญชวนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://alumni.ku.ac.th โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะส่งมอบของที่ระลึกฉลองครบรอบ 80 ปี มก. ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสาร และที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนให้ไว้ ณ ที่นี้ (ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด)
 

ขอขอบคุณนิสิตเก่าทุกท่านเป็นอย่างสูง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#KUALUMNI
#KU80YEARS

ประกาศเมื่อ: 1 มีนาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566

เสนอผลงานผ่านต้นสังกัด ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บางเขน
15 มีนาคม 2566
452
2
อธิการบดี บุคลากร และนิสิต มก. แสดงพลังวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566

บางเขน
14 มีนาคม 2566
2452
0
ระบบประเมินการเรียนการสอน ภาคปลาย 2565 ครั้งที่ 2

เปิดให้เข้าประเมินตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มี.ค. 2566

บางเขน
13 มีนาคม 2566
274
17
ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากร มก. แสดงพลังประกาศเจตนารมณ์

ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในวันที่ 13 มีนาคม 2566

บางเขน
10 มีนาคม 2566
648
2