เชิญชมรายการ เกษตรช่อง 5 พัฒนาชุมชน ชุด 81 ปี มก.

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 


ตอนที่ 1 อธิการบดี มก. การบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์   << คลิก  >>

รับฟังวิสัยทัศน์การบริหารงาน และการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จาก ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลงานต่างๆ นานัปการที่ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม การรับใช้สังคมมาต่อเนื่องยาวนาน 81 ปี วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวคิดการก่อตั้งวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับโอกาสทางการศึกษาแก่เกษตรกรและประชาชน การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ทุนการศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำไปประกอบอาชีพจากนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า


ตอนที่ 2 : วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มก. มอบโอกาสส่งต่อบุคคลผู้ทรงคุณภาพสู่สังคม  <<  คลิก  >>

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับฟัง ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกเล่าความสำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่ส่งต่อบุคคลคุณภาพสู่สังคม จากการเรียนการสอนของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ เยี่ยมชมมหกรรมผลผลิตจากศาสตร์บูรณาการ ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2567 จากผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการเรียนการสอน ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน ผู้เรียนชุดวิชา และผู้เกี่ยวข้อง


ตอนที่ 3 : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์   <<  คลิก  >>

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับโอกาสทางการศึกษา รวมถึงแหล่งทุนสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พบกับผู้รับทุน ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน พร้อมผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเรียนการสอน จากวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

ประกาศเมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ปี 2567 รวมพลังชาวเกษตรศาสตร์ร่วมกันปลูกป่า 788 ไร่

เพิ่มการดูดซับ co2

บางเขน
18 เมษายน 2567
101
0
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ Exploring Deep Tech & Solving Deep Issue TECH PLANTER

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12.30-14.30 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
18 เมษายน 2567
23
0
ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร

Asian Journal of Applied Economics (AJAE)

บางเขน
17 เมษายน 2567
53
0
มก. ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครองและวัฒนธรรม

แห่งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย

บางเขน
9 เมษายน 2567
85
0