สำนักหอสมุด เปิดให้บริการ 1 พฤศจิกายน 2564

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


         ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป KU Library Come Back พร้อมเปิดให้บริการแบบ New Normal กรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด

การเข้าใช้บริการ
         1. เปิดบริการแบบจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย จำกัดรอบละ 50 คน วันละ 2 รอบ และต้องสำรองที่นั่งผ่านระบบก่อนเข้าใช้บริการ!!

         2. สำรองที่นั่งผ่านระบบ ได้ที่ : https://www.lib.ku.ac.th/register

         3. ให้บริการเคาน์เตอร์ทางเข้า – ออก แบบ Contactless พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านโปรแกรม Webex เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัส

         4. ใช้บัตรนิสิตสแกนเข้าประตูอัตโนมัติเท่านั้น

         5. บริการออนไลน์ต่างๆ ยังคงให้บริการเช่นเดิม

         กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  www.lib.ku.ac.th


 

ประกาศเมื่อ: 29 ตุลาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โปรโมชั่น 12.12 I Pad 10.2” Gen 9

จัดเต็มสำหรับบุคลากร อาจารย์ และนิสิต มก. เท่านั้น

บางเขน
3 ธันวาคม 2564
69
0
คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

บางเขน
2 ธันวาคม 2564
316
0
โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 15 ประจำปี 2564

2 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ Cisco Webex

บางเขน
30 พฤศจิกายน 2564
279
3
ขอเชิญร่วมงาน KU-KM Day 8

2 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ Cisco Webex

บางเขน
30 พฤศจิกายน 2564
213
0