สำนักหอสมุดยังคงให้บริการยืมหนังสือสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

1. บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ : http://bit.ly/3absmzx *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
2. บริการมารับด้วยตัวเองที่สำนักหอสมุด : http://bit.ly/3rSmTYs *รอรับได้ทันที 
ประกาศเมื่อ: 11 มกราคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เปิด KUWIN แบบ Login อัตโนมัติ

พร้อมกันทุกวิทยาเขต 22 เมษายน 2564

บางเขน
14 มกราคม 2564
792
4
การป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางอีเมล์อย่างง่าย

การป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางอีเมล์อย่างง่าย

บางเขน
12 มกราคม 2564
430
8
Library Services for New Normal

19 บริการออนไลน์ ที่คุณใช้งานได้

บางเขน
11 มกราคม 2564
283
2