สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ 2564

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

                  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส.เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 แก่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยหน้าปกของบัตรอวยพรเป็นอักษรพระนามย่อ พ.ภ. อยู่ตรงกลาง และด้านในประกอบด้วย 2 หน้า หน้าแรก เป็นอักษรย่อพระนาม พ.ภ.อยู่ด้านบน ตรงกลางมีข้อความอวยพรภาษาอังกฤษ ข้อความว่า Season’s Greetings And Best Wishes for A Very Happy New Year และลายเซ็นพระนาม ส่วนหน้าที่ 2 เป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขณะทรงแย้มพระสรวล

ประกาศเมื่อ: 7 มกราคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เปิด KUWIN แบบ Login อัตโนมัติ

พร้อมกันทุกวิทยาเขต 22 เมษายน 2564

บางเขน
14 มกราคม 2564
794
4
การป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางอีเมล์อย่างง่าย

การป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางอีเมล์อย่างง่าย

บางเขน
12 มกราคม 2564
431
8
สำนักหอสมุดยังคงให้บริการยืมหนังสือสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยสามารถเลือกการยืมหนังสือได้ 2 รูปแบบ ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

บางเขน
11 มกราคม 2564
318
3