ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องการพัฒนาวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 3 สิงหาคม 2565