รายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงาน Digtal KU Awards ครั้งที่ 2

     Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 26 สิงหาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนบุคลากร มก. เข้าร่วมโครงการ KUDD (KU Data-Driven) Competition

ชิงเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

บางเขน
17 มีนาคม 2564
988
3
ประกาศ ให้บริการ Webmail หลักเพียงระบบเดียว

ยกเลิก Webmail เดิม วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564

17 กันยายน 2564
428
3
ขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

บันทึกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา บันทึกฐานประวัติและภาวะการหางานทำของบัณฑิต

บางเขน
16 กันยายน 2564
811
12
ค่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนาคต (ออนไลน์)

รับนักเรียนระดับ ป.4-ม.3 วันที่ 22-24 ตุลาคม 2564

บางเขน
16 กันยายน 2564
126
0