มาตรการช่วยเหลือบุคลากร มก. อันเนื่องมาจากการระบาด COVID-19

Array ( [_id] => 783 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 74 [_subject] => มาตรการช่วยเหลือบุคลากร มก. อันเนื่องมาจากการระบาด COVID-19 [_desc] => ติดต่อสอบถามได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/389/thumbnail_0d1499655bb2d1b11905a9d110bcd3e5.png [_html] =>

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[_dtmins] => 1618543009 [_dtmupd] => [_order] => 13 [_status] => Enable [_count] => 676 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1618506000 [_dtmsto] => 1622394000 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => มาตรการช่วยเหลือบุคลากร-มก-อันเนื่องมาจากการระบาด-COVID-19 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 74 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1581797409 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable ) [photos] => [videos] => [files] => [relates] => Array ( [0] => Array ( [_id] => 828 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 74 [_subject] => แจ้งเตือนการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่ของบริษัท Google [_desc] => มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2565 [_thumb_url] => web-upload/202105/m_news/389/thumbnail_f86c744522572287cacfd3772bae62e4.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/Google%20Workspace%20for%20Education.jpg” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1620375965 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable [_count] => 66 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1620320400 [_dtmsto] => 1656522000 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-Google [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 74 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1581797409 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable ) [_share] => 1 [_view] => 30 [_like] => 0 ) [1] => Array ( [_id] => 826 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 74 [_subject] => แจ้งปรับปรุง ระบบ Firewall [_desc] => 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.30-18.30 น. [_thumb_url] => web-upload/202105/m_news/389/thumbnail_de0e0312ee4f53985f4b0cd023e65e84.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/firewall-64.jpg” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1620279727 [_dtmupd] => 1620282913 [_order] => 2 [_status] => Enable [_count] => 56 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1620234000 [_dtmsto] => 1620493200 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-Firewall [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 74 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1581797409 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 21 [_like] => 0 ) [2] => Array ( [_id] => 818 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 74 [_subject] => ประกาศ มก. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 29 [_desc] => ฉบับที่ 29 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/389/thumbnail_c02b165b6363c8f31869e7c6a41498e2.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/COVID-19%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A29(2).jpg” style=”width: 75%;” /></p> <ul> <li><a href=”https://www.ku.ac.th/th/news1/view/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%81-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88”><strong><span style=”color:#c0392b;”><span style=”font-size:28px;”>รวมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)</span></span></strong></a></li> </ul> [_dtmins] => 1619509620 [_dtmupd] => 1619522932 [_order] => 3 [_status] => Enable [_count] => 1238 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1619456400 [_dtmsto] => 1622394000 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%A1%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-COVID-19-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-29 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 74 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1581797409 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable ) [_share] => 4 [_view] => 639 [_like] => 0 ) [3] => Array ( [_id] => 814 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 74 [_subject] => แจ้งเตือนปรับปรุงโปรแกรม OpenVPN [_desc] => แจ้งเตือนปรับปรุงโปรแกรม OpenVPN [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/389/thumbnail_6a211a34f4901cdf0540edd4f4daab27.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/openvpn(1).jpg” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1619400339 [_dtmupd] => [_order] => 4 [_status] => Enable [_count] => 471 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1619370000 [_dtmsto] => 1622394000 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-OpenVPN [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 74 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1581797409 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable ) [_share] => 12 [_view] => 211 [_like] => 0 ) ) [_share] => 5 [_view] => 345 [_like] => 0 )

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 16 เมษายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แจ้งเตือนการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่ของบริษัท Google

มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2565

บางเขน
7 พฤษภาคม 2564
66
1
แจ้งปรับปรุง ระบบ Firewall

9 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.30-18.30 น.

บางเขน
6 พฤษภาคม 2564
56
0
แจ้งเตือนปรับปรุงโปรแกรม OpenVPN

แจ้งเตือนปรับปรุงโปรแกรม OpenVPN

บางเขน
26 เมษายน 2564
471
12