มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการติดดาว ระดับ 5 ดาว

UPM วัดระดับประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติด 5 ดาว

เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงอย่างสูงในระดับประเทศ

และเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับสากล

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมการวัดระดับประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย (University Performance Metrics: UPM) โดยองค์กร ASEAN University Network: AUN ได้เรียนเชิญเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมการวัดระดับประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวริเริ่มและพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม (Vietnam National University) และได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมแห่งเวียดนาม (Ministry of Education and Training of Vietnam) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการตอบสนองของมหาวิทยาลัยในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

          ระบบการวัดระดับประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย (UPM) จะช่วยวัดระดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคในตัวชี้วัดหลักเกี่ยวข้องกับ Innovation and entrepreneurship; smart university and digital transformation; future ready training โดยระบบนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก มีมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมกว่า 30 สถาบัน รวมถึงมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากประเทศไทย

          ผลการจัดอันดับประจำปี 2020 ประกาศในการประชุม The Conference on the University Performance Metrics co-organized by Vietnam National University, Hanoi and AUN Secretariat เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการติดดาว ระดับ 5 ดาว ในคะแนนภาพรวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ได้แก่
                    1. การกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Governance) 
                    2. การเรียนการสอน (Education)
                    3. งานวิจัย (Research)
                    4. นวัตกรรม (Innovation)
                    5. ระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem)
                    6. โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)
                    7. ความเป็นนานาชาติ (Internationalization)
                    8. การบริการต่อสังคม (Community Services)  
         
ซึ่งความหมายของการติด 5 ดาว คือ เป็นสถาบันการศึกษามีชื่อเสียงอย่างสูงในระดับประเทศ รวมถึงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับสากล

          ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงการวัดระดับประสิทธิภาพในครั้งนี้ ว่า “ ผมรู้สึกถึงแรงผลักดันที่เราจะช่วยกันขับเคลื่อนการยอมรับในความมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นความภาคภูมิใจ ในความมีมาตรฐานระดับสูงในระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อยากจะให้ทุกคนทั้งอาจารย์ นิสิต นิสิตเก่า และ ชาวไทยทุกคน ร่วมภาคภูมิใจกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยระดับโลกของคนไทย ”

 

ตัวชี้วัด

คะแนน

Awarded Stars

  1. การกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์
  (Strategic Governance)

50.5/60

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  2. การเรียนการสอน (Education)

273.5/350

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  3. งานวิจัย (Research)

159/200

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  4. นวัตกรรม (Innovation)

106/110

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  5. ระบบนิเวศนวัตกรรม
  (Innovation Ecosystem)

48.5/60

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  6. โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (IT Infrastructure)

80.5/100

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  7. ความเป็นนานาชาติ
  (Internationalization)

37.5/60

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  8. การบริการต่อสังคม
  (Community Services)

45/60

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รวม

800.5/1000

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผลการจัดอันดับและคะแนนแต่ละตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมที่ http://upm.vn/university/169/

ประกาศเมื่อ: 2 กันยายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอ โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษา

ทางด้านเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต

บางเขน
11 มิถุนายน 2564
214
1
ขอความร่วมมือดาวน์โหลด App ”CRACare”

ก่อนการมารับวัคซีน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

บางเขน
6 มิถุนายน 2564
21706
94
ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์ฉีดวัคซีนของ นิสิต มก.

และวิธีดาวน์โหลด/ติดตั้ง App ”CRACare”

บางเขน
6 มิถุนายน 2564
21788
62
ร่วมเป็นจิตอาสา หรือสมทบทุนให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

กับมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
4 มิถุนายน 2564
1275
3