มก. ให้การต้อนรับผู้แทน University of Southampton, United Kingdom

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญา อรรถเสนา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร. บุญรัตน์ เผดิมรอด อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นางสาวปรารถนา ถิรเกียรติคุณ หัวหน้างานความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Ms. Donna Haynes Regional, Head of International Recruitment and Partnership Global Recruitment and Admissions, University of Southampton ประเทศอังกฤษ ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ

          โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลในภาพกว้างเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ University of Southampton ประเทศอังกฤษ เพื่อพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน และขอขอบคุณสำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในฐานะมหาวิทยาลัยคู่สัญญา และขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันนี้ และหวังว่าจะต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการในหลายหลายสาขาและกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป

          Ms. Donna Haynes Regional, Head of International Recruitment and Partnership Global Recruitment and Admissions มีความประสงค์ที่หารือการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหลายคณะและสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้น อาทิ การขยายความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็นต้น และมองเห็นโอกาสในการขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมสาขาวิชาและกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคต

          โดยสรุป ที่ประชุมหารือกับคณะผู้แทน University of Southampton, United Kingdom และหารือการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมต่างๆร่วมกัน อาทิ การฝึกงาน หลักสูตร 3+1+1 โครงการความร่วมมือต่างๆ การวิจัยร่วม โมดูลภาษาอังกฤษและการเขียนเชิงวิชาการ โครงการผู้ช่วยวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนขาเข้าระยะสั้นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเซาแธมป์ตัน เป็นต้น

          มหาวิทยาลัยเซาแทมป์ตัน หรือ University of Southampton เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรที่โดดเด่นด้านงานวิจัย ตั้งอยู่ในเมืองเซาแทมป์ตัน ทางชายฝั่งตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ห่างจากกรุงลอนดอนประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งโดยรถไฟ มีท่าเรือที่สำคัญและประวัติศาสตร์ของเรือไททานิกก็เกิดขึ้นที่นี่ด้วย ที่สำคัญ University of Southampton ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งของกลุ่มรัสเซล หรือ Russell Group ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เน้นการสร้างผลงานวิจัยเป็นอันดับต้น ๆ ของสหราชอาณาจักร

อัลบั้มภาพ :
southampton2.jpg
southampton3.jpg
southampton4.jpg
southampton5.jpg
southampton6.jpg
ประกาศเมื่อ: 26 กันยายน 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม 5 โรค และวัคซีนโรคไข้หัดแมว ฟรี

5-31 กรกฎาคม 2567 (หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด)

บางเขน
11 กรกฎาคม 2567
43
0
คณะผู้แทนจาก Chonnam National University (CNU) สาธารณรัฐเกาหลี เยือน มก.

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

บางเขน
10 กรกฎาคม 2567
54
0
กิจกรรม KU Knowledge Fair 2024 @KU Library

8-12 กรกฎาคม 2567

บางเขน
3 กรกฎาคม 2567
302
0