มก. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Pukyong National University (PKNU) สาธารณรัฐเกาหลี

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

         เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ (Welcoming Remarks) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต กิตติชัยการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นภาศรี ทิมแย้ม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ นางหทัยทรรศ เสมชูโชติ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้บริหารจาก Pukyong National University (PKNU) สาธารณรัฐเกาหลี ประกอบด้วย Professor Jang Young-soo, the president of PKNU and Hyunwoo Kim, Ph.D., Provost of International Affairs ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ

          ภายหลังจากผู้เข้าร่วมการหารือ รับชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย มก. และ PKNU มหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพกว้างซึ่งกันและกัน PKNU เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในปูซาน ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1924 เกิดจากการรวมตัวของ National Fisheries University of Busan และ Busan National University of Technology ดังนั้น PKNU จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์และสมุทรศาสตร์มาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 25,000 คน และนักศึกษาต่างชาติประมาณ 1,500 คน PKNU ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ฉบับแรกกับมก. เมื่อปี ค.ศ.2011 สาระสำคัญในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร โครงการศึกษาวิจัยร่วม และการจัดประชุมวิชาการหรือสัมมนา เป็นต้น โดย PKNU มุ่งมั่นขยายขอบเขตความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาทั่วโลก เพื่อส่งเสริมความเป็นสากลและมอบโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายให้แก่นักศึกษาของตน ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

          PKNU ได้เสนอแผนความร่วมมือทางวิชาการ ดังนี้ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ โครงการ International Program โดยให้นิสิตมก. ศึกษาที่มก.เป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา และศึกษาที่ PKNU เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โครงการ International Summer School ระยะ 4 สัปดาห์ เพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีและทำกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมาย และโครงการ Korean Language Program สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในช่วงท้ายของการประชุม ทั้งสองมหาวิทยาลัยตกลงที่จะหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม สุดท้าย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่คณะผู้บริหารจาก PKNU พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

อัลบั้มภาพ :
PKNU5.jpg
PKNU4.jpg
PKNU3.jpg
PKNU2.jpg
PKNU1.jpg
ประกาศเมื่อ: 9 กุมภาพันธ์ 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เชิญชมรายการ เกษตรช่อง 5 พัฒนาชุมชน ชุด 81 ปี มก.

3 ตอนพิเศษเจาะลึกทุกประเด็นกับ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มก.

บางเขน
19 กุมภาพันธ์ 2567
344
0
ขอเชิญชม ซี่รีส์ มินิซีรีส์ บุคคลต้นแบบ

เรื่องความโปร่งใส การป้องกัน การทุจริต

บางเขน
14 กุมภาพันธ์ 2567
107
0
เชิญชวนเยาวชน เข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชน ปี 2567 ช่วงปิดเทอมนี้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ku.ac.th/coding/

บางเขน
14 กุมภาพันธ์ 2567
304
0
การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย 2567

ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2567

บางเขน
1 กุมภาพันธ์ 2567
200
0