มก. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Ocean University of China (OUC) สาธารณรัฐประชาชนจีน

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (แทน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ (Welcoming Remarks) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธี แก้วเนิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะประมง รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะประมง และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Ocean University of China (OUC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย Professor Li Qi, Dean of College of Fisheries และ Professor Li Jingyu, Acting Director of Sino-Thai Center on Marine and Fishery Sciences ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ

          โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับในการเยือนครั้งนี้ และยินดีที่จะสนับสนุนโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Ocean University of China (OUC) สาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นนำเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรูปแบบวีดิทัศน์ พร้อมทั้งให้ข้อมูลภาพกว้างเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีขนาดใหญ่ และ โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ในปีหน้า พร้อมกล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าสู่ปีที่ 80 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

          จากนั้น Professor Li Qi, Dean of College of Fisheries ได้กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเยือนและหารือความร่วมมือในครั้งนี้ พร้อมนำเสนอวีดิทัศน์ของ Ocean University of China (OUC) สาธารณรัฐประชาชนจีน การเยือนครั้งนี้ สืบเนื่องด้วย ความสำเร็จในการดำเนินความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคณะประมง ดังนั้น คณะผู้บริหารจาก Ocean University of China (OUC) สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำหนดการเดินทางมายังคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อร่วมหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์คณะประมง เรื่องโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) ระหว่าง OUC และหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งหารือในกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ เช่น โครงการวิจัยร่วม อันเป็นความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบัน

          โดยสรุป ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินการความร่วมมือทั้งทางด้านที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคณะประมง ในโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) ร่วมกัน และขยายความร่วมมือในสาขาอื่นๆ ในอนาคต ทั้งสองฝ่ายมีความพอใจกับการประชุมในวันนี้และสามารถพัฒนาไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันในอนาคตอันใกล้

อัลบั้มภาพ :
จีน2.jpg
จีน3.jpg
จีน10.jpg
จีน9.jpg
จีน8.jpg
จีน6.jpg
จีน5.jpg
จีน4.jpg
ประกาศเมื่อ: 18 กันยายน 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. ให้การต้อนรับผู้แทน University of Southampton, United Kingdom

26 กันยายน 2566

บางเขน
26 กันยายน 2566
197
0
มก. ให้การต้อนรับผู้บริหาร Kochi University, Japan

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566

บางเขน
21 กันยายน 2566
94
0
ขอเชิญชวนยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ณ สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

บางเขน
20 กันยายน 2566
82
0