มก. หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Yangzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน

          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิภา วงศ์แสงนาค ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.เกษตรศาสตร์ กับ Yangzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ Dr. Han Jie รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารของ Yangzhou University ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          ก่อนเริ่มต้นการหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรระหว่าง ม.เกษตรศาสตร์ กับ Yangzhou University    ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลภาพรวมซึ่งกันและกัน Dr. Han Jie ให้ข้อมูลว่า ตัวแทนนิสิตจำนวน 13 คน ภายใต้การดูแลของกองพัฒนานิสิต ม.เกษตรศาสตร์ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ Yangzhou University เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้พบปะและหารือทางวิชาการในงานประชุมหัวข้อ Workshop on Deepening Education Cooperation and Exchange in the New Era ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนำไปสู่กลไกความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ Yangzhou University มีความมุ่งหวังที่จะสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.เกษตรศาสตร์ ในด้านวิชาการ งานวิจัย และวัฒนธรรม เพื่อหาจุดร่วมทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          Dr. Han Jie รองอธิการบดีของ Yangzhou University มีความสนใจทำความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.เกษตรศาสตร์ ผ่านความร่วมมือทางการศึกษา การอบรมงานวิจัยของบุคลากรและนิสิต และความร่วมมือวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ในหลากหลายมิติ ในช่วงท้ายของการหารือ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์ เห็นพ้องที่จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง ม.เกษตรศาสตร์ กับ Yangzhou University สุดท้าย รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิภา วงศ์แสงนาค ผู้ช่วยอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกแก่ Dr. Han Jie รองอธิการบดีของ Yangzhou University พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
 

อัลบั้มภาพ :
LINE_ALBUM_KU+20241_240610_8.jpg
LINE_ALBUM_KU+20241_240610_7.jpg
LINE_ALBUM_KU+20241_240610_5.jpg
LINE_ALBUM_KU+20241_240610_4.jpg
LINE_ALBUM_KU+20241_240610_3.jpg
LINE_ALBUM_KU+20241_240610_1.jpg
ประกาศเมื่อ: 11 มิถุนายน 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 86 ปี

วันที่ 1 ส.ค. 2567

บางเขน
17 กรกฎาคม 2567
169
0
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม 5 โรค และวัคซีนโรคไข้หัดแมว ฟรี

5-31 กรกฎาคม 2567 (หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด)

บางเขน
11 กรกฎาคม 2567
196
0
คณะผู้แทนจาก Chonnam National University (CNU) สาธารณรัฐเกาหลี เยือน มก.

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

บางเขน
10 กรกฎาคม 2567
180
0