มก.ต้อนรับผู้บริหารจาก Kyoto University ASEAN Center

     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Kyoto University ASEAN Center ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 ท่าน นำโดย Professor Dr. Eiji Nawata, Director of Kyoto University ASEAN Center พร้อมด้วย Mr. Takuya Sato, Deputy Director และ Ms. Kanako Miyabayashi, Assistant to the Director ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

     วัตถุประสงค์ของการมาเยือนครั้งนี้คือการแนะนำตัวของ Mr. Takuya Sato, Deputy Director และ Ms. Kanako Miyabayashi, Assistant to the Director เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา รวมทั้งการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Kyoto University โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ASEAN Center โดยได้หารือถึงความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ระหว่างสองมหาวิทยาลัย อาทิ การสนับสนุนนิสิตและนักศึกษาของสองสถาบันผ่านโครงการต่างๆ เช่น Kyoto University – Kasetsart University Student Exchange Program ทั้ง Inbound และ Outbound ซึ่งในระหว่างวันที่ 10-21 มิถุนายน 2567 นิสิตแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเยือน Kyoto University และในระหว่างวันที่ 2-14 กันยายน 2567 นักศึกษาแลกเปลี่ยนของ Kyoto University จะมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ ผู้บริหารจาก Kyoto University ASEAN Center ได้เชิญผู้บริหาร มก. ไปร่วมงานฉลองครบรอบ 10 ปี ของการเปิดศูนย์ Kyoto University ASEAN Center ในวันที่ 17 ธันวาคม 2567
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

     ที่ประชุมได้หารือความร่วมมือต่างๆ เช่น การส่งเสริมทุนวิจัยและทุนการศึกษา การจัด KU KUGSA Bilateral Hybrid Symposium 2024 ในราวเดือนธันวาคม 2567 ที่ประเทศญี่ปุ่น โครงการเหล่านี้เป็นความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบันที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ยินดีให้การสนับสนุนหาก Kyoto University ASEAN Center ต้องการให้กองวิเทศสัมพันธ์เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบัน อาทิ ทุนการศึกษา การประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ หรือกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ณ Kyoto University เพื่อเพิ่มจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     ทั้งนี้ Kyoto University มีความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาอย่างยาวนาน ผ่านโครงการร่วมในลักษณะต่างๆ ทั้งการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาระยะสั้น การแลกเปลี่ยนนักวิจัย และคณาจารย์
 

อัลบั้มภาพ :
LINE_ALBUM_2024.4.22_๒๔๐๕๒๗_11.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_๒๔๐๕๒๗_10.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_๒๔๐๕๒๗_9.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_๒๔๐๕๒๗_8.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_๒๔๐๕๒๗_3.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_๒๔๐๕๒๗_2.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_๒๔๐๕๒๗_1.jpg
ประกาศเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย Landmark of Kasetsart

พิธีมอบรางวัล โดย อธิการบดี มก. วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

บางเขน
20 มิถุนายน 2567
1192
0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 7-10 ตุลาคม 2567

บางเขน
19 มิถุนายน 2567
3706
0
การประชุมหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บางเขน
18 มิถุนายน 2567
177
0
การหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และ Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา

บางเขน
18 มิถุนายน 2567
0
0