พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มก. และ IPB University

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ IPB University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ (Welcoming Remarks) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา รองศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชิณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภพัชร์พิมล สิมลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล ไชยแสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาเกษ วัตุยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายออกแบบอนาคต รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) และหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Institut Pertanian Bogor (IPB) University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นำโดย Prof. Arif Satria, Rector of IPB University และคณะผู้บริหารประกอบด้วย Prof. Ernan Rustiadi, Vice Rector for Research and Innovation; Prof. Dr. Anuraga Jayanegara, S. Pt., M. Sc., Director of Strategic Studies and Academic Reputation; Dr. Ava Anggraini, Director of Global Connectivity และ Dr. Alfian Helmi, Deputy Director of Strategic Studies จาก IPB University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) อย่างเป็นทางการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ IPB University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

          ก่อนเริ่มต้นการหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ IPB University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพกว้างซึ่งกันและกัน Prof. Arif Satria ให้ข้อมูลว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา IPB University ได้ประชุมหารือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ทำงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์เพื่อการเกษตรและความยั่งยืน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ IPB University นับว่าเป็นพันธมิตรทางวิชาการที่ได้ลงนามทำบันทึกความเข้าใจทางวิชาการร่วมกันนับตั้งแต่ปี 2013 นอกจากนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยยังเป็นสมาชิกภาพในเครือข่ายนานาชาติที่เหมือนกันด้วย อาทิ University Consortium – Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (UC SEARCA), University Network for Tropical Agriculture (UNTA), และ Food & Fertilizer Technology Center (FFTC)

          Prof. Arif Satria แสดงความสนใจที่จะทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการร่วมกันในวาระการต่อสัญญา MOU อาทิ การมองหาแนวทางแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมงานวิจัยในด้านเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร แพทยศาสตร์ วนศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสังคมศาสตร์ รวมถึงการสนับสนุนการสร้างหลักสูตรร่วม (joint degree) ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อยกระดับปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย

          ในช่วงท้ายของการหารือ คณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เห็นสมควรในการสนับสนุน IPB University ในกิจกรรมวิชาการ งานวิจัยร่วม และหลักสูตรร่วม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน สุดท้าย ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ Prof. Arif Satria; Rector of IPB University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

อัลบั้มภาพ :
IPB8.jpg
IPB7.jpg
IPB6.jpg
IPB5.jpg
IPB4.jpg
IPB3.jpg
IPB2.jpg
IPB1.jpg
ประกาศเมื่อ: 13 มิถุนายน 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 86 ปี

วันที่ 1 ส.ค. 2567

บางเขน
17 กรกฎาคม 2567
169
0
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม 5 โรค และวัคซีนโรคไข้หัดแมว ฟรี

5-31 กรกฎาคม 2567 (หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด)

บางเขน
11 กรกฎาคม 2567
196
0
คณะผู้แทนจาก Chonnam National University (CNU) สาธารณรัฐเกาหลี เยือน มก.

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

บางเขน
10 กรกฎาคม 2567
180
0