พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น 2023 ระหว่าง มก. และ Kyoto University

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Kyoto University ซึ่งโครงการฯได้ดำเนินกิจกรรมมาเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์ พร้อมด้วย Professor Eiji Nawata, Director of Kyoto University ASEAN Center, Prof. Hirokazu Higuchi และ Prof. Hiroshi Kamitakahara, Graduate School of Agriculture และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมในพิธีปิด

          ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวยินดีถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสองมหาวิทยาลัยที่ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกันมามากกว่า 10 ปี และหวังว่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโต ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น KU-KU 2023 จะได้รับความรู้ ประสบการณ์ และความประทับใจตลอดระยะเวลาการแลกเปลี่ยนในประเทศไทยช่วงเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

          จากนั้น Prof. Hirokazu Higuchi, Graduate School of Agriculture ได้นำเข้าสู่การนำเสนอผลงานของนักศึกษาญี่ปุ่นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ได้แก่ Group 1. Costume in Thailand: Modern Fashion, Ethnic Minority Costumes, Thai Buddhist monk’s robe, Cloth and Patterns Group 2. Various Regions in Thailand: Perspectives from Buddhism, animism and some others, Temples in Thailand Group 3. Food in Thailand and Japan: Background of food comparison between Thailand and Japan, Comparison of dining manners between Thailand and Japan, What Thai people usually eat, differences in taste preferences between Japan and Thailand and Group 4. Plants connected to other fields: Green growth strategy in Japan since 2020 to achieve carbon neutrality by 2050, BCG Model in Thailand, Comparison industries in Thailand and Japan และเปิดโอกาสให้นักศึกษาประเทศญี่ปุ่นและอาจารย์ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในข้างต้นร่วมกัน

          จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาจาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น KU-KU 2023 และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Kyoto University อย่างเป็นทางการอย่างสมบูรณ์

อัลบั้มภาพ :
change8.jpg
change7.jpg
change2.jpg
change3.jpg
change4.jpg
change5.jpg
change6.jpg
ประกาศเมื่อ: 18 กันยายน 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. ให้การต้อนรับผู้แทน University of Southampton, United Kingdom

26 กันยายน 2566

บางเขน
26 กันยายน 2566
197
0
มก. ให้การต้อนรับผู้บริหาร Kochi University, Japan

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566

บางเขน
21 กันยายน 2566
94
0
ขอเชิญชวนยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ณ สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

บางเขน
20 กันยายน 2566
82
0