ประกาศ มก. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 31

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 2 สิงหาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ มก. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ของ มก.

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ฉบับที่ 36

บางเขน
17 มกราคม 2565
107
0
สาธิตเกษตรเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกนักเรียน ป.1 ปี 2565

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 17-28 ม.ค. 2565

บางเขน
17 มกราคม 2565
71
0
ประกาศ มก. เรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของบุคลากร มก.

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ฉบับที่ 35

บางเขน
14 มกราคม 2565
293
4
ประเมินการเรียนการสอน ภาคปลาย 2564 ครั้งที่ 1

สำหรับนิสิต ป.ตรี หลักสูตรภาษาไทย ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2565

บางเขน
10 มกราคม 2565
248
11