ประกาศรายชื่อ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

  • ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในโครงการ 1 ตำบล 1  มหาวิทยาลัย    <<  คลิก  >> Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในโครงการ 1 ตำบล 1  มหาวิทยาลัย  (ครั้งที่ 2) เพิ่มเติม  <<  คลิก  >>
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในโครงการ 1 ตำบล 1  มหาวิทยาลัย  (ครั้งที่ 2)  <<  คลิก  >>
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในโครงการ 1 ตำบล 1  มหาวิทยาลัย  (ครั้งที่ 1)  <<  คลิก  >>

 

 

อัพเดทเมื่อ : 8 มกราคม 2564

ประกาศเมื่อ: 28 ธันวาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เปิด KUWIN แบบ Login อัตโนมัติ

พร้อมกันทุกวิทยาเขต 22 เมษายน 2564

บางเขน
14 มกราคม 2564
792
4
การป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางอีเมล์อย่างง่าย

การป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางอีเมล์อย่างง่าย

บางเขน
12 มกราคม 2564
430
8
สำนักหอสมุดยังคงให้บริการยืมหนังสือสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยสามารถเลือกการยืมหนังสือได้ 2 รูปแบบ ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

บางเขน
11 มกราคม 2564
317
3