ประกาศรายชื่อทีมผ่านการคัดเลือก โครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 5

          ประกาศรายชื่อทีมผ่านการคัดเลือก 5 ทีม จากทั้งหมด 85 ทีมผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และขอให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 5 ทีม ดำเนินการดังต่อไปนี้
 1. ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์
     ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
     1.1  เอกสารสำหรับนำเสนอแผนธุรกิจ ในนามสกุลไฟล์ PDF จำนวน 1 หน้า
     1.2  Power Point หรือไฟล์นำเสนออื่นๆ ไม่จำกัดจำนวนหน้า สำหรับให้ทางคณะ
ทำงานได้ดำเนินการเตรียมไฟล์ให้พร้อม ในวันนำเสนอ
2. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
     วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 (Onsite)
     เวลา 13.00 - 16.00 น.
     EC5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          การนำเสนอไม่จำกัดรูปแบบ และใช้เวลาการนำเสนอแผนงานไม่เกิน 15 นาที หลังจากนั้นช่วงตอบคำถาม โดยจะมีการจับเวลา หากใช้เวลาครบตามกำหนดผู้นำเสนอจะไม่สามารถนำเสนอต่อได้

3. ผลงาน :
    ส่งไฟล์เอกสารทั้งหมด พร้อมระบุรายละเอียดสมาชิกในทีม และใส่หัวข้อ E-mail ว่า "ส่งแผนธุรกิจรอบชิงชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่งที่ E - mail : ess.eco@ku.th
ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567


ติดต่อสอบถาม : นางสาวภีรตา รัตนสิงหกุล
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหรธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://www.facebook.com/essecoku คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02-579-1544 ต่อ 5204 - 5206 ess.eco@ku.th

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 24 มกราคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เชิญชมรายการ เกษตรช่อง 5 พัฒนาชุมชน ชุด 81 ปี มก.

3 ตอนพิเศษเจาะลึกทุกประเด็นกับ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มก.

บางเขน
19 กุมภาพันธ์ 2567
344
0
ขอเชิญชม ซี่รีส์ มินิซีรีส์ บุคคลต้นแบบ

เรื่องความโปร่งใส การป้องกัน การทุจริต

บางเขน
14 กุมภาพันธ์ 2567
107
0
เชิญชวนเยาวชน เข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชน ปี 2567 ช่วงปิดเทอมนี้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ku.ac.th/coding/

บางเขน
14 กุมภาพันธ์ 2567
304
0
มก. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Pukyong National University (PKNU) สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

บางเขน
9 กุมภาพันธ์ 2567
172
0