บัณฑิต 7 คณะ มก. สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด

พลังของการศึกษา คือ ลมหายใจของประเทศ
เกษตรศาสตร์ สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างยั่งยืน


         บัณฑิต 7 คณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในกรอบระยะเวลาศึกษา ปี 2551-2560
 

         บทบาททางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ งานวิจัย ”เกษตรศาสตร์ สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างยั่งยืน" โดย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับ 7 คณะ ได้แก่ คณะเกษตร คณะเกษตรกำแพงแสน คณะประมง คณะวนศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
https://youtu.be/DURVFWx-wtU

 

Embed :
ประกาศเมื่อ: 2 กุมภาพันธ์ 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงระบบตรวจสอบการลงชื่อเข้าใช้อินเทอร์เน็ต (login.ku.ac.th)

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564

บางเขน
3 มีนาคม 2564
261
1
แนะนำแอป NisitKU เวอร์ชัน M Vote ลงคะแนนเสียงออนไลน์

สนับสนุนการเลือกตั้งของนิสิต มก.

บางเขน
23 กุมภาพันธ์ 2564
1809
1
ประกาศ มก. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 25

ประกาศ มก. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 25

บางเขน
17 กุมภาพันธ์ 2564
733
8
เชิญชวนอุดหนุนพี่น้องชาว มก. ในงาน Revival Market

19-21 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

บางเขน
17 กุมภาพันธ์ 2564
202
2