บริการ turnitin Instructor Account

บริการ Turnitin แบบ Instructor Account

 • ตรวจได้ทั้งผลงานของนิสิต และตรวจผลงานการวิจัยของอาจารย์ได้ด้วยตนเองก่อนการตีพิมพ์
 • ประเมินผลงานนิสิตอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
 • ตรวจงานได้ทุกประเภท เช่น การบ้าน, Quizzes, Assignments, Final Exams, and TermPape
 • มั่นใจได้ว่าผลงานของนิสิตไม่ซ้ำซ้อน และป้องกันการลักลอกทางวิชาการ
 • สร้าง Class, รายละเอียดอื่นๆ แยกแต่ละรายวิชาได้ด้วยตนเอง
 • Instructor Account ไม่มีวันหมดอายุ
   

ขั้นตอนการขอรับ Instructor Account สำหรับ อาจารย์

 • ส่งคำขอไปที่ https://bit.ly/3ECWJOq ได้รับอีเมลสำหรับสร้างบัญชีใหม่
 • Activate บัญชี โดยคลิกลิงก์จากอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง

 

สำหรับนิสิต และบุคลากร มก. อื่นๆ

 • ขอใช้บริการ Turnitin ได้ โดยติดต่ออาจารย์ผู้สอนของท่าน หรือ ติดต่อสำนักหอสมุดที่: https://bit.ly/3FHKDVG เพื่อขอรับ Class ID และ Enrollment key สำหรับตรวจผลงานด้วยตนเอง

 

ติดต่อสอบถามการให้บริการห้องสมุด ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักหอสมุด Live Chat ตั้งแต่ 08.30 - 20.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.lib.ku.ac.th/2019/index.php/research-support/turnitin

ประกาศเมื่อ: 9 กุมภาพันธ์ 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ผู้ให้บริการเครือข่ายหลักของ มก. Uninet ปิดปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00-19.00 น.

บางเขน
11 พฤษภาคม 2565
122
0
ร่วมกรอกแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2565

ถึง 10 มิถุนายน 2565 ลุ้นรับรางวัล Ipad Airpods และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

บางเขน
6 พฤษภาคม 2565
440
0
ขั้นตอนการย้าย Google Drive ไป One Drive

(Transfer file from Google Drive to One Drive)

บางเขน
29 เมษายน 2565
3810
7