ชาวเกษตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

ประกาศเมื่อ: 7 ตุลาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการ การพัฒนาเกษตรกรอาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ

ทฤษฎีใหม่ สู่ยุคเกษตรกรรมใหม่ 4.0

บางเขน
8 ตุลาคม 2564
348
0
ขอให้บุคลากร มก. เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานนนทรี (account@ku.ac.th)

ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 พฤศจิกายน 2564

บางเขน
5 ตุลาคม 2564
2123
5