งานแสดงกตเวทิตาจิต นนทรีสีทอง ’65

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

           เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ เกษียณอายุการทำงาน ปี 2565 เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต แด่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ได้สร้างคุณประโยชน์ และได้มีส่วนร่วมในการทำงานด้วยความเสียสละ และอุทิศตนเพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรามีความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดงานแสดงกตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง’ 65” ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         ในปี 2565 มีจำนวนผู้เกษียณอายุราชการ เกษียณอายุการทำงาน และ ลาออก จำนวน 183 ราย ดังนี้

 • ข้าราชการเกษียณอายุราชการ 16 ราย
 • พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเกษียณอายุงาน 61 ราย
 • พนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายุงาน 7 ราย
 • ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ 32 ราย
 • พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างประจำเกษียณอายุงาน 12 ราย
 • พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เกษียณอายุงาน 40 ราย
 • ข้าราชการลาออก 1 ราย
 • พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการลาออก 6 ราย
 • ลูกจ้างประจำลาออก 3 ราย
 • พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างประจำลาออก 1 ราย
 • พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ลาออก 4 ราย
ประกาศเมื่อ: 14 กันยายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

งานแถลงข่าว ก้าวสู่ CIRGULAR AGRO-INDUSTRY

วันที่ 7 ตุลาคม 2565

บางเขน
23 กันยายน 2565
95
0
243 ตำบล U2T สู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชวน ชม ช้อป แชร์ ชิม

22-23 กันยายน 2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก.

บางเขน
20 กันยายน 2565
1930
3