ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์ฉีดวัคซีนของ นิสิต มก.

นิสิตมีข้อสงสัย หรือ คำถาม กรุณาสอบถามได้ที่ facebook : ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ขอความร่วมมือดาวน์โหลด App "CRACare" ก่อนการมารับวัคซีน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

นิสิตมีข้อสงสัย หรือ คำถาม กรุณาสอบถามได้ที่ facebook : ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตรศาสตร์

Embed :
ประกาศเมื่อ: 6 มิถุนายน 2564