ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์ฉีดวัคซีนของ นิสิต มก.

นิสิตมีข้อสงสัย หรือ คำถาม กรุณาสอบถามได้ที่ facebook : ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ขอความร่วมมือดาวน์โหลด App "CRACare" ก่อนการมารับวัคซีน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

นิสิตมีข้อสงสัย หรือ คำถาม กรุณาสอบถามได้ที่ facebook : ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตรศาสตร์

Embed :
ประกาศเมื่อ: 6 มิถุนายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอ โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษา

ทางด้านเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต

บางเขน
11 มิถุนายน 2564
97
1
ขอความร่วมมือดาวน์โหลด App ”CRACare”

ก่อนการมารับวัคซีน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

บางเขน
6 มิถุนายน 2564
18418
86
ร่วมเป็นจิตอาสา หรือสมทบทุนให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

กับมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
4 มิถุนายน 2564
1125
3
ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

ภายใต้กระทรวง อว. โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

บางเขน
4 มิถุนายน 2564
16870
45