ขอเชิญอุดหนุนสินค้าที่ระลึก ครอบครัวคุณทองแดง

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการถวายงานสุนัขหลวง สุนัขทรงเลี้ยง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสุนัขทรงเลี้ยงที่ทรงโปรดมากที่สุด คือ "คุณทองแดง" ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ มีความซื่อสัตย์ อ่อนน้อม ถ่อมตนและเลี้ยงง่าย

 

          ด้วยพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรักษา สืบสาน ต่อยอด ตามพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการขยายพันธุ์สายเลือดของคุณทองแดง เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการผสมเทียมน้ำเชื้อแช่แข็งลูกคุณทองแดง ชื่อ "คุณทองเอก และคุณทองหยิบ"

 

          ในการนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สุนัขหลวงครอบครัวคุณทองแดง เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคุณทองแดง จึงได้จัดทำของที่ระลึกออกจำหน่ายให้ประชาชนได้สะสม รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจักได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในโอกาสต่อไป

 

          ขอเชิญอุดหนุนสินค้าของที่ระลึก "ครอบครัวคุณทองแดง" สั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่  www.kubooklo.com  หรือที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 02 579 9597 , 02 942 8063-7

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

อัลบั้มภาพ :
bitbag-whrite1-600x600.jpg
capbuget-brown-600x600.jpg
bigbag-brown-600x600.jpg
cap-whrite-600x600.jpg
cup-whirte1-600x600.jpg
hutbaget-600x600.jpg
polo-yellow-600x600.jpg
shirt-violet-600x600.jpg
sitckerthongdang-600x600.jpg
smallbag-brown-600x600.jpg
smallbag-whrite-600x600.jpg
18.04.2020 l KUBOOK l คุณทองแดง-342.jpg
18.04.2020 l KUBOOK l คุณทองแดง-372.jpg
18.04.2020 l KUBOOK l คุณทองแดง-374.jpg
ประกาศเมื่อ: 17 มิถุนายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง