ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอ โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษา

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

  • รายละเอียดการรับสมัคร   [คลิก]
  • ใบสมัครกิจกรรมที่ 1   [คลิก]
  • ใบสมัครกิจกรรมที่ 2  [คลิก]
  • ใบสมัครกิจกรรมที่ 3  [คลิก]
ประกาศเมื่อ: 11 มิถุนายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ขอความร่วมมือดาวน์โหลด App ”CRACare”

ก่อนการมารับวัคซีน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

บางเขน
6 มิถุนายน 2564
18426
86
ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์ฉีดวัคซีนของ นิสิต มก.

และวิธีดาวน์โหลด/ติดตั้ง App ”CRACare”

บางเขน
6 มิถุนายน 2564
19047
59
ร่วมเป็นจิตอาสา หรือสมทบทุนให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

กับมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
4 มิถุนายน 2564
1126
3
ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

ภายใต้กระทรวง อว. โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

บางเขน
4 มิถุนายน 2564
16890
45