ขอเชิญร่วมประกวดเมนูอาหารจาก ”โปรตีนเกษตร”

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

         สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขอเชิญร่วมประกวดเมนูอาหารจาก "โปรตีนเกษตร" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท‼️
          ศึกษารายละเอียดการประกวดได้ที่: https://ifrpd.ku.ac.th/th/news/detail.php?id=2588

 วิธีการสมัคร
          - กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 16:30 น. ทาง google form Link google form: https://kasets.art/yHJDYW

ประกาศเมื่อ: 9 มีนาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566

เสนอผลงานผ่านต้นสังกัด ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บางเขน
15 มีนาคม 2566
450
2
อธิการบดี บุคลากร และนิสิต มก. แสดงพลังวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566

บางเขน
14 มีนาคม 2566
2447
0
ระบบประเมินการเรียนการสอน ภาคปลาย 2565 ครั้งที่ 2

เปิดให้เข้าประเมินตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มี.ค. 2566

บางเขน
13 มีนาคม 2566
274
17
ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากร มก. แสดงพลังประกาศเจตนารมณ์

ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในวันที่ 13 มีนาคม 2566

บางเขน
10 มีนาคม 2566
648
2