ขอเชิญร่วมประกวดเมนูอาหารจาก ”โปรตีนเกษตร”

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

         สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขอเชิญร่วมประกวดเมนูอาหารจาก "โปรตีนเกษตร" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท‼️
          ศึกษารายละเอียดการประกวดได้ที่: https://ifrpd.ku.ac.th/th/news/detail.php?id=2588

 วิธีการสมัคร
          - กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 16:30 น. ทาง google form Link google form: https://kasets.art/yHJDYW

ประกาศเมื่อ: 9 มีนาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม 5 โรค และวัคซีนโรคไข้หัดแมว ฟรี

5-31 กรกฎาคม 2567 (หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด)

บางเขน
11 กรกฎาคม 2567
85
0
คณะผู้แทนจาก Chonnam National University (CNU) สาธารณรัฐเกาหลี เยือน มก.

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

บางเขน
10 กรกฎาคม 2567
92
0
กิจกรรม KU Knowledge Fair 2024 @KU Library

8-12 กรกฎาคม 2567

บางเขน
3 กรกฎาคม 2567
319
0