ขอเชิญร่วมทำบุญ ซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2566

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่าน  ผู้ถูกรางวัลจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนซึ่งออกโดยส่วนราชการพร้อมสลากที่ถูกรางวัล โดยนำหลักฐานดังกล่าวมารับของรางวัลได้ที่ ชั้น 6 กองบริหารกลาง อาคารสารนิเทศ 50 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบถามโทร. 02 – 942 – 8153 ในวันทำการ เวลา 09.00 – 16.00 น. ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2567 หลังจากพ้นกำหนดแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและมอบรางวัลนั้นให้สภากาชาดไทย ทั้งนี้ ผู้ที่ถือสลากที่ถูกรางวัลเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์รับรางวัลได้  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมสนับสนุนสลากบำรุงสภากาชาดไทย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566 มา ณ โอกาสนี้

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมออกร้านจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้” เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่การจัดงานกาชาด มหรสพรื่นเริงการกุศลอยู่คู่กับประชาชนชาวไทย ครบ ๑๐๐ ปี ระหว่างวันศุกร์ที่ ๘ – วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๑ วัน ๑๑ คืน) ณ บริเวณสวนลุมพินี ถนนพระรามที่ ๔ กรุงเทพมหานคร
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

        ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ร่วมทำบุญ โดยสามารถซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทยได้ ณ ส่วนงานต้นสังกัด หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ กองบริหารกลาง ชั้น ๖ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มก. พร้อมช่องทางซื้อสลากกาชาดออนไลน์ผ่านสภากาชาดไทย ได้ที่นี่ คลิก 

ประกาศเมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เชิญชมรายการ เกษตรช่อง 5 พัฒนาชุมชน ชุด 81 ปี มก.

3 ตอนพิเศษเจาะลึกทุกประเด็นกับ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มก.

บางเขน
19 กุมภาพันธ์ 2567
202
0
ขอเชิญชม ซี่รีส์ มินิซีรีส์ บุคคลต้นแบบ

เรื่องความโปร่งใส การป้องกัน การทุจริต

บางเขน
14 กุมภาพันธ์ 2567
82
0
เชิญชวนเยาวชน เข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชน ปี 2567 ช่วงปิดเทอมนี้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ku.ac.th/coding/

บางเขน
14 กุมภาพันธ์ 2567
236
0
มก. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Pukyong National University (PKNU) สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

บางเขน
9 กุมภาพันธ์ 2567
164
0