ขอเชิญร่วมทำบุญ ซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทย

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมออกร้านค้าจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “๙ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย”  ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๘ – วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๑ วัน ๑๑ คืน)   ณ บริเวณสวนลุมพินี  ถนนพระรามที่ ๔ กรุงเทพมหานคร 


          ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ร่วมทำบุญ  โดยสามารถซื้อสลากบำรุงกาชาดไทยได้ ณ ส่วนงานต้นสังกัด หรือร้านค้า The Premium @KU  ฝั่งตรงข้ามสนามอินทรีจันทรสถิตย์ ประตูงามวงศ์วาน ๓  ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 17 ตุลาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างอาคาร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*** ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ***

บางเขน
30 พฤศจิกายน 2565
666
7
ประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 (หลักสูตรนานาชาติ)

เปิดประเมิน 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565

บางเขน
28 พฤศจิกายน 2565
105
1
ขอเชิญนำผลงานวิจัยนวัตกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566

สมัครเข้าร่วมภายในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

บางเขน
25 พฤศจิกายน 2565
387
1