ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง’64”

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


          เนื่องในวาระที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระเกษียณ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต แด่บุคลากรผู้ได้สร้างคุณประโยชน์ตลอดช่วงเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงานแสดงกตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง’64” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒3 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา 9.30 – 10.45 น. ในระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings และระบบ Nontri Live

          ในปี 2564 มีจำนวนผู้เกษียณอายุราชการ เกษียณอายุงาน และ ลาออก จำนวน 223 ราย ดังนี้
          - ข้าราชการเกษียณอายุราชการ 12 ราย
          - พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเกษียณอายุงาน 98 ราย
          - พนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายุงาน 9 ราย
          - ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ 31 ราย
          - พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างประจำเกษียณอายุงาน 22 ราย
          - พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เกษียณอายุงาน 41 ราย
          - ข้าราชการลาออก 3 ราย
          - พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการลาออก 4 ราย
          - ลูกจ้างประจำลาออก 3 ราย

          ขอเรียนเชิญ “นนทรีสีทอง’64” สแกนคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนเข้ากลุ่มไลน์ เพื่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเข้าร่วมงาน และการรับของที่ระลึก

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          และขอเรียนเชิญทุกท่านสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าร่วมงาน “นนทรีสีทอง’64”
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประกาศเมื่อ: 5 กันยายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

บันทึกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา บันทึกฐานประวัติและภาวะการหางานทำของบัณฑิต

บางเขน
16 กันยายน 2564
810
12
ค่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนาคต (ออนไลน์)

รับนักเรียนระดับ ป.4-ม.3 วันที่ 22-24 ตุลาคม 2564

บางเขน
16 กันยายน 2564
126
0
ค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นพิเศษ 28 (ออนไลน์)

รับนักเรียนระดับ ป.4-ม.3 วันที่ 15-17 ตุลาคม 2564

บางเขน
16 กันยายน 2564
158
0
กำหนดการเปลี่ยนแปลง Webex Desktop App

ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

บางเขน
13 กันยายน 2564
249
2