ขอเชิญนำผลงานวิจัยนวัตกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566

          ขอเชิญ อาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผลงานวิจัยนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566

สมัครเข้าร่วม  Link : https://shorturl.asia/gdeOI

ดาวน์โหลดไฟล์ A3 : https://shorturl.asia/Brd5F

 

          สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม ใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานเชิญชวนบุคลากรที่มีผลงานวิจัยนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 โดยสามารถสมัครเข้าร่วมตามลิงค์ด้านบน  หรือตาม QR Code ด้านล่าง และส่งข้อมูลมายัง งานบริหารและธุรการ สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม พร้อมทั้งส่งไฟล์มาที่ E-mail : somruethai.p@ku.th ภายในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8812-5 ภายใน 61 1936-9 ต่อ 414,416

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<-- ดาวน์โหลดไฟล์ A3

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์< -- สมัครเข้าร่วม

ประกาศเมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างอาคาร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*** ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ***

บางเขน
30 พฤศจิกายน 2565
667
7
ประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 (หลักสูตรนานาชาติ)

เปิดประเมิน 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565

บางเขน
28 พฤศจิกายน 2565
106
1
กำหนดการงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

ณ หอประชุมใหญ่ มก. วันที่ 1-5 ธันวาคม 2565

บางเขน
25 พฤศจิกายน 2565
3101
4