ขอเชิญดาวน์โหลด คลิป KU change for the future

          ขอเชิญ ดาวน์โหลด คลิป KU change for the future  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปลี่ยนความคิดพลิกอนาคต  ความยาว  6.06 นาที จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรเลงเพลงโดย วง KU Wind Symphony คณะมนุษยศาสตร์

          KU change for the future มีเนื้อหาเกี่ยวกับความมุ่งมั่นและตั้งใจของชาวเกษตรศาสตร์ ที่พร้อมจะเปลี่ยนความคิด พลิกอนาคต จากสถานการณ์ และบริบทต่างๆ ในทางสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับโลกเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน

          KU change for the future จัดทำขึ้นใน 2 รูปแบบตามความเหมาะสมของการนำไปใช้งาน

          1. แบบมีเสียงบรรยายและเสียงเพลงประกอบ
https://drive.google.com/file/d/1R_mqtXRUpkHRaikoTnUaRp_VzGSZ77ym/view?usp=sharing

          2. แบบมีเสียงเพลงประกอบ แต่ไม่มีเสียงบรรยาย
https://drive.google.com/file/d/15TTzAJLK5hqB3g3mu9Bl5ii6j0JVtl_G/view?usp=sharing

 

 

ประกาศเมื่อ: 9 สิงหาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แจ้งปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย

6 กุมภาพันธ์ 2565

บางเขน
24 มกราคม 2565
32
0
ประกาศ มก. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ของ มก.

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ฉบับที่ 36

บางเขน
17 มกราคม 2565
492
0
สาธิตเกษตรเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกนักเรียน ป.1 ปี 2565

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 17-28 ม.ค. 2565

บางเขน
17 มกราคม 2565
291
0