ขอเชิญชวนยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 20 กันยายน 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. ขอแสดงความยินดี ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

บางเขน
4 ธันวาคม 2566
50
0
ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2566

27 พฤศจิกายน 2566 บริเวณสระพระพิรุณหน้าหอประชุมใหญ่ มก.

บางเขน
27 พฤศจิกายน 2566
221
0