ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร Applied Economics, Management and Social Sciences (AEMS)

 

         ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร Applied Economics, Management and Social Sciences (AEMS)
เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์
สามารถส่งบทความผ่านเว็บไซต์ https://so15.tci-thaijo.org/index.php/A_EMS/index  

ประกาศเมื่อ: 15 พฤษภาคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. ที่ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียว ประเทศไทย 3 ปีซ้อน

จากผลสำรวจ UI Green Metric World University Ranking 2023

6 ธันวาคม 2566
6090
0
วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

11 กรกฎาคม 2565
1102
0
ขอเชิญร่วมงาน KU Digital Day

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ลานชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

27 พฤษภาคม 2565
889
0