ขอเชิญชม ซี่รีส์ มินิซีรีส์ บุคคลต้นแบบ

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. และ สำนักงาน ปปช.
ขอเชิญชม ซี่รีส์  มินิซีรีส์  บุคคลต้นแบบ เรื่องความโปร่งใส การป้องกัน การทุจริต ผ่านช่องทาง ตาม
ลิงค์นี้ หรือคิวอาร์โค้ด ด้านล่าง

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ปี 2567 รวมพลังชาวเกษตรศาสตร์ร่วมกันปลูกป่า 788 ไร่

เพิ่มการดูดซับ co2

บางเขน
18 เมษายน 2567
100
0
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ Exploring Deep Tech & Solving Deep Issue TECH PLANTER

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12.30-14.30 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
18 เมษายน 2567
22
0
ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร

Asian Journal of Applied Economics (AJAE)

บางเขน
17 เมษายน 2567
52
0
มก. ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครองและวัฒนธรรม

แห่งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย

บางเขน
9 เมษายน 2567
85
0