กำหนดการ พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 2 กรกฎาคม 2565